Kwaliteit

Ik ben ingeschreven in het BIG-register onder 09912992103. Om de kwaliteit van mijn zorg te waarborgen ben ik aangesloten bij het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen en het Echoregister. Hier worden bij- en nascholingen bijgehouden en vindt toetsing hiervan plaats. Daarnaast ben ik aangesloten bij de KNOV, de beroepsvereniging.

Ik heb regelmatig contact met mijn collega’s door het land. Op deze manier kan ik ervaringen delen en leren we van en met elkaar. Een heel waardevolle toevoeging!