Gegevensverwerking

Om een goed zicht te krijgen op de geboortezorg in Nederland, werken alle zorgverleners in de geboortezorg mee aan registratie van gegevens die gaan over specifiek de geboortezorg. Wij zijn verplicht om onderstaande organisaties gegevens te verstrekken bij start en afsluiten van onze begeleiding. Mocht je hier nog vragen over hebben, stel deze dan gerust of lees hieronder even door.

Praeventis
Vanuit het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) vindt coördinatie plaats van verwerking van bloedonderzoek dat in de zwangerschap wordt afgenomen. Zij doen dit in het systeem van Praeventis. Wettelijk gezien kun je dit niet weigeren.

Peridos
Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de prenatale screening en de 13- en 20-wekenecho, maken gebruik van dit informatiesysteem. Wij melden aan Peridos dat je geïnformeerd bent, welke onderzoeken je wel/niet wilt en ook de uitslag komt binnen via Peridos. Indien je de wens hebt om niet deel te nemen aan prenatale screening, heb je de mogelijkheid om dit te weigeren.

Perined
In deze registratie worden belangrijke medische gegevens rondom zwangerschap en geboorte

verzameld, zowel over moeder als kind. De, voor de PRN (Perinatal Registratie Nederland) verzamelde, medische gegevens vormen
een bron voor medisch-wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Deelname is volledig anoniem en kun je wettelijk gezien niet weigeren.

In de zwangerschap vragen we je wel om toestemming voor het verzenden van jouw gegevens ten behoeve van de kwaliteit van de zorgverlening in de praktijk. Zo krijgen wij aan het einde van het jaar een goed zicht op onze zorgverlening ten opzichte van praktijken om ons heen, zowel in de regio als in het land.

PREM geboortezorg
Vanaf 1 januari 2023 wordt de PREM Geboortezorg geïmplementeerd. PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure en is een meetinstrument voor de cliënttevredenheid. De PREM Geboortezorg meet ervaringen op praktijkniveau en zet deze af tegen de regionale- en de landelijke zorgverlening. Aan de hand van de metingen kun je in je regio bepalen welke speerpunten er zijn om zorgverlening te verbeteren. Het gebruik van deze vragenlijst wordt wettelijk verplicht voor alle zorgverleners in de geboortezorg (1e lijn, 2e lijn en kraamzorg), maar je moet wel toestemming geven om je emailadres te verstrekken, zodat je de vragenlijst online kunt ontvangen. Dit vragen wij je tijdens de intake.