Home

Welkom bij Evita!

Verloskundigenpraktijk Evita is een kleinschalige caseload praktijk. Jouw wensen en een-op-een-zorg zijn het uitgangspunt. Hierdoor is de begeleiding die je krijgt afgestemd op jou!

Caseload verloskunde biedt de mogelijkheid om veel tijd en aandacht te hebben om de begeleiding af te stemmen op je eigen wensen en vragen. De caseload heeft betrekking op het beperkt aantal zwangere vrouwen dat per maand begeleiding ontvangt. In de praktijk geldt dat dit maximaal 4 is, waardoor de caseload (‘werklast’) lager is in vergelijking met grotere groepspraktijken.

Vertrouwen

Zwangerschap en geboorte zijn natuurlijke, unieke en bijzondere gebeurtenissen waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt. Vertrouwen in jezelf, in je kind, in je partner, maar ook in de zorgverlener van jouw keuze. In de begeleiding die ik bied, wil ik samen de meest passende weg zoeken om de zwangerschap, geboorte en periode daarna vol vertrouwen en kracht te beleven.

Werkgebied

Het werkgebied is de regio Beveland. Woon je hier niet, maar wil je toch mijn zorg ontvangen? Neem dan even telefonisch contact op, dan kijken we samen wat er mogelijk is.

Een kijkje in de praktijk