Kwaliteit

Wij zijn allemaal ingeschreven in het BIG-register:

Judith Groeneweg: 09912992103
Hermien de Jong: 19932132703

Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen zijn wij aangesloten bij het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen en Judith ook in het Echoregister. Hier worden bij- en nascholingen bijgehouden en vindt toetsing hiervan plaats. Daarnaast zijn wij individueel aangesloten bij de KNOV, de beroepsvereniging.

Als praktijk zijn we lid van het VSV Zeeland en de Verloskundigen Kring.

Wij hebben regelmatig contact met onze collega’s door het land. Op deze manier kunnen wij ervaringen delen en leren we van en met elkaar. Een heel waardevolle toevoegin