Privacy, cookies & disclaimer

De website wordt beheerd door Verloskundigenpraktijk Evita.
Verloskundigenpraktijk Evita is gevestigd in Kapelle en is onder 50422715 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Als je vragen hebt over deze privacy- en cookieverklaring is Verloskundigenpraktijk Evita bereikbaar op 06-34438099 of via info@praktijkevita.nl

Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). 

De website van Verloskundigenpraktijk Evita werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Verloskundigenpraktijk Evita heeft een SSL-certificaat op de website, daarnaast is op deze website de privacy- en cookieverklaring te vinden. Zo gaan we met je gegevens om via de richtlijnen van de AVG.

Gegevens verzamelen
Via de website kunnen de onderstaande gegevens verzameld worden:
Voor- en achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres
Huisarts
Eerste dag van je laatste menstruatie
Wat doen we met deze gegevens?
Contact leggen
Een eerste afspraak maken
Een medisch dossier aanmaken

Jouw gegevens worden nooit zonder toestemming aan derde partijen verstrekt (of verkocht), behalve wanneer ze direct betrokken zijn bij de zorg die we verlenen, of wanneer wij dit wettelijk verplicht ben.

Door de genoemde gegevens aan ons te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken.

Ben je 16 jaar, of jonger?
Als je jonger bent dan 16 jaar mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van één van je ouders of je wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze verklaring leest.

Inzage
Je mag altijd inzage hebben in de gegevens die Verloskundigenpraktijk Evita van jou heeft. Je kunt hier schriftelijk een verzoek voor indienen. Na inzage mag je een verzoek indienen om gegevens te wijzigen of aan te passen.

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting tegen verwijdering van de persoonsgegevens in gaat. Op dit moment bedraagt de wettelijke bewaartermijn 20 jaar.
Cookies
Door van deze website gebruik te maken laat je gegevens achter, daarnaast laat de website zogenoemde ‘cookies’ achter op jouw computer.

Cookies laten de website beter werken op je apparaat. Het zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde persoonlijke voorkeuren.

Derde partijen die cookies plaatsen als je de website www.praktijkevita.nl bezoekt zijn WordPress, Strato en Google Ads.

Je kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kunt de browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Verwijderen kan ook altijd weer, dit doe je eveneens via de browser.

Andere websites
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites waarheen verwezen wordt op deze website.
Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Verloskundigenpraktijk Evita behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij bevelen je aan om deze verklaring met enige regelmaat te lezen, zodat je van deze wijzigingen tijdig op de hoogte beng.

Disclaimer
Alle informatie die op de website vermeld staat is zorgvuldig samengesteld. Echter, informatie kan snel veranderen en onverhoopt onvolledig zijn. Verloskundigenpraktijk Evita is niet verantwoordelijk voor gevolgen van het gebruik van deze informatie of van onjuiste informatie op websites waarheen verwezen wordt. Voor een afgestemd advies, adviseren wij je contact op te nemen.